Digitaal inschrijf en machtigingsformulier


Ledenadministratie:

Oranjestraat 1
1521 GH Wormerveer
075-7712758M
ledenadministratie@ezvenkhuizen.nl

IBAN: NL16INGB0004302264


Inschrijf en machtigingsformulier

Het zwemlidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email voor 15 mei.


Contributie tabel

Startvergunninghouders tot 12 jaar per maand € 16,60 per jaar € 199,20
Startvergunninghouders vanaf 12 jaar per maand € 21,60 per jaar € 256,20
Recreanten tot 12 jaar per maand € 11,60 per jaar € 139,20
Recreanten vanaf 12 jaar per maand € 16,60 per jaar € 199,20
Trimzwemmers per maand € 11,60 per jaar € 139,20
Specials per maand € 10,00 per jaar € 120,00

Jaarlijks betalen de leden met een startnummer een KNZB bijdragen van € 50,45 en voor de overige groepen € 16,80. kosten op peildatum 01-01-2017 deze kosten worden ieder jaar op 01 januari van ieder jaar vastgesteld door de KNZB Deze bedragen worden via een automatische incasso geïncasseerd medio maart van ieder jaar.

Deze bedragen zijn inclusief de jaar contributie voor de Regio Midwest KNZB, alsmede de premies voor wettelijk aansprakelijkheid en ongevallen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie plaatsvinden.


Inschrijfformulier

Alleen voor personen van 14 jaar en ouder ↓

Mijn lidmaatschap betreft onderdeel: (aanvinken wat van toepassing is)







Klik op de map en voeg je pasfoto toe voor je ledenpas.


Wedstrijdkosten, boetes bij te laat afmelden en overige activiteiten worden apart in rekening gebracht; dit geldt voor
startvergunninghouders die wedstrijden zwemmen. Dit wordt verrekend via het wedstrijd- en vervoersdepot.


Machtigingsformulier

Vul hieronder de gegevens van de bankrekening en rekeninghouder in ten behoeve van een machtiging tot automatische incasso.

Als het lidmaatschapsjaar schriftelijk is opgezegd dan vervalt deze machtiging na 30 juni van ieder jaar.

Gezamenlijke banken en ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Enkhuizer Zwemvereniging EZV

Met het afvinken van onderstaande wordt verklaart dat betreffende persoon zich akkoord verklaart met de regeling zoals hierboven vermeld.


∗ Mocht het verzenden niet lukken kijk dan boven aan de pagina welke informatie nog ontbreekt of onjuist is ingevuld.


Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Trainingstijden

  • Maandag 18:00 - 19:30 uur
  • Dinsdag 18:30 - 20:00 uur
  • Donderdag 18:00 - 19:00 uur
  • Zaterdag 10:00 - 11:00 uur
  • Zondag 10:00 - 11:00 uur

 

Wedstrijden 2018

Uitslagen