Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling / verduidelijking van de statuten.

Zaken van huishoudelijke en dagelijkse aard zijn hierin vastgelegd.

Alle leden dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Hier vindt je het huishoudelijk reglement: