Vertrouwenspersoon

Waarom
Afgelopen voorjaar kwam in de EZV-vergadering de behoefte naar voren voor een vertrouwenspesoon bij onze vereniging. Niet dat er op dat moment aanleiding voor was, maar gezien de actualiteit, zoals bijvoorbeeld de MeToo-beweging, leek het ons wenselijk om ook bij EZV een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daaromtrent is informatie ingewonnen bij de KNZB.
Op de vergadering van 27 november 2019 heeft het bestuur de beslissing aangenomen om Mw. Corrie van Schaik aan te stellen als vertrouwenspersoon voor de Enkhuizer Zwemvereniging (EZV).

Aanspreekpunt
Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat wij als bestuur er vanuit gaan dat wij allen op een goede manier met elkaar omgaan, kan het zijn dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging of ongevraagd foto’s maken of filmen kan veel emoties en vragen oproepen. Problemen kunnen zich voordoen in de kleedkamers, in het zwembad of bij wedstrijden. Als deze situaties zich voordoen kan de vertrouwenspersoon benaderd worden. Zij kan adviseren, ondersteunen en begeleiden. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is aan EZV: zwemmers, ouders/verzorgers, trainers, coaches en vrijwilligers. De vertrouwenspersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen te geven. De vertrouwenspersoon is via de KNZB op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en om vervolgstappen te ondernemen.

Contact
“Ik ben sinds 2002 verbonden aan de Enkhuizer Zwemvereniging (EZV). Sindsdien doe ik uiteenlopende vrijwilligerstaken. In die hoedanigheid ken ik veel zwemmers en hun ouders. Met de webmaster maakte ik het clubblad De Druppel, daarnaast ben ik lid van het wedstrijdsecretariaat en ik ben official. Meestal zwem ik op de dinsdagavond in de baan van de trimzwemmers. Ik ben te bereiken vertrouwenspersoon@ezvenkhuizen.nl of +31 644 814 777.
Schroom niet en neem indien nodig contact met mij op.